Tågaborgs Bilservice

AC Service

Det är viktigt att bilens AC-System är i bra kondition. Det är enkelt att använda AC-systemet, men det behöver också service för att fungera effektivt utan problem. 

Hur fungerar klimatsystemet 

AC-systemet har utvecklats för att ta bort fukt och värme samt att rensa kupéluften via pollenfiltret. AC är ett slutet system där köldmedel cirkulerar med hjälp av en kompressor, i princip på samma sätt som i ett kylskåp. 

Varför behövs det AC-service? 

Det slutna systemet håller sig inte helt slutet under de väderförhållanden som råder i Sverige. Vägsalt och andra föroreningar påverkar konditionen på komponenterna, genom och göra AC-service så kontrollera man att systemet är tätt och där inte syns några skador på rör och kondensor som kan påverka systemets funktion. 

Läckaget av köldmedel bidrar till att AC-systemet ej kan ge full effekt eller inte fungerar alls. Även bränsle förbrukning kan bli högre pga. Kompressorn får jobba hårdare för att kunna ge full effekt, därav påverkas även miljön. Vår personal har genomgått den utbildning som krävs för att få serva och reparera AC-System så du som kund ska få ut så mycket som möjligt av ditt AC-system.